best website builder


KREDYT INWESTYCYJNYKredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu bankowego, którego przeznaczeniem jest finansowanie przedsięwzięć mających na celu powiększenie wartości majątku trwałego w Państwa firmie. Pozyskane na jego podstawie pieniądze mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych (takich jak np. samochody, urządzenia, maszyny), na rozbudowę lub budowę obiektów związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą, a także na zakup papierów wartościowych, akcji lub udziałów, czy na zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników.

W zależności od banku do którego wnioskujemy o przyznanie kredytu, przede wszystkim wykazujemy i dokumentujemy aktualną sytuację finansową Państwa firmy oraz słuszność planowanej inwestycji; prognozując zyski, plany rozwojowe i inne niezbędne kalkulacje.

Największym i najważniejszym atutem tego produktu jest fakt, iż zdolność kredytowa liczona jest nie tylko z dochodu lecz również z obrotu oraz miesięcznych odpisów amortyzacyjnych Państwa firmy.

Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na finansowanie Państwa konkretnej inwestycji - w całości, w transzach lub w formie linii kredytowej.
Adres

Leszno, Lipowa 26,
64-100 Leszno

Kontakt

Email: cfpleszno@wp.pl
Telefon: 65 529 86 51